Doç. Dr. Ömer KUL

Doç. Dr. Ömer KUL

Last seen: 12 months ago

İstanbul Üniv. Türkiyat Araş. Ensti. Öğrt. Üyesi - Global Savunma Yazarı

Member since May 15, 2023
 omerkul@globalsavunma.com