Doç. Dr. Ata ÖZKAYA

Doç. Dr. Ata ÖZKAYA

Last seen: 12 months ago

Galatasaray Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi olan Doç.Dr.Ata Özkaya, yüksek öğrenim hayatına İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Telekomünikasyon mühendisliğinden lisans ve yüksek lisans derecelerini alarak başlamıştır. Uluslararası telekomünikasyon sektöründe mühendislik mesleğini 4 yıl icra ettikten sonra; önce Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi’nde Sanayii İktisadi, Mikroekonomi ve Ekonometri Yüksek Lisansını (DEA), daha sonra da Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü’nde İktisat Teorisi Yüksek Lisansı’nı tamamlamıştır. Ekonomi alanındaki doktorasını Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi ve Nice Sophia Antipolis Üniversitesi ortak yönetiminde yapmıştır. Çalışma alanları; Finansal krizler ve modellemesi, Zaman Serileri Analizi, Kaos Teorisi, Mali politikalar, Ekonomik Büyüme (endojen) Teorisi ve Ar-Ge, Oyun Teorisi’dir. Uluslararası “SSCI, SCI, SCI-expanded” kategorisindeki endeksli akademik dergilerde çok sayıda yayını mevcuttur, aynı zamanda akademik hakemlik faaliyetlerine de devam etmektedir.

Member since May 15, 2023
 ataozkaya@globalsavunma.com