Doç. Dr. Bülent DURGUN

Doç. Dr. Bülent DURGUN

Last seen: 12 months ago

Bülent Durgun (1970), Maltepe Askeri Lisesi’nin ardından Kara Harp Okulu’ndan ulaştırma subayı olarak mezun olmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır. Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi bilim alanında 2019 yılında doçent olmuştur. Erken Cumhuriyet Dönemi İzmir Ekonomisi ve Balkan Harbi’nde Osmanlı Ordusu’nun Ulaştırma Faaliyetleri (1912-1913) adlı iki kitabı, ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde pek çok yayını bulunmaktadır. İleri düzeyde İngilizce, orta düzeyde Fransızca ve başlangıç düzeyinde Farsça bilen Bülent Durgun, araştırmalarına ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Member since May 15, 2023
 bulentdurgun@globalsavunma.com